Birkemus

Birkemusen (Sicista betulina – Nothern Birch mouse) er en lille gnaver som sover i hi det meste af vinteren. Birkemusen findes p.t. kun to steder i Danmark – I det vestlige Limfjordsområde og i det sydlige Jylland

Birkemusen – sjælden i danmark

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Birkemusen er en af de små gnavere som der følges nøje herhjemme. Den er en 5-8 cm. lang mus med en meget lang ( op til 11 cm.) hale. Den bruger til at holde balancen med når den om natten søger sin føde i buske og træer ( insekter, frø og nye skud m.m.)

Sjælden og truet (VU) i Danmark

Birkemus findes udbredt fra Europa, især Skandinavien og langt ind i Sibirien og regnes globalt ikke for truet. Den findes mest i våde og sumpede områder, gerne med tæt vegetation, også i bjerge i op til 2000m. højde. Den lille mus sover i dvale i op mod 8 måneder om året og lever sjældent længere end 3-4 år.

Akvarel tegning af Birkemus - illustration af Frits Ahlefeldt
Birkemus – en lille og sjælden gnaver i Danmark

Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter

Læs mere

Miljøstyrelsen: Birkemus
Dansk Naturfredningsforening: Projekt Birkemus
Wikipedia: Birkemus
Wikipedia: Northern Birch Mouse

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑