Butsnudet Frø

Butsnudet frø er en af de tre “brune frøer” i Danmark. Det er en 5-10 cm. lang frø som ofte opholder sig på land og op til 500m. fra søer, udenfor yngletiden. Butsnuet frø kan findes i de fleste steder, med undtagelse af mange øer ( inklusiv Bornholm, Lolland, Falster, Møn m.fl. )


Butsnudet frø – Rana temporaria (Common Frog)

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Butsnudet frø er en af de mest udbredte frøer herhjemme, selvom også den er gået kraftigt tilbage, især på grund af manglende levesteder. Den butsnuede frø bruger meget tid på land og kan vandre ganske langt fra vand. Derfor er den også mindre sårbar overfor tab af levesteder end mange af de andre frøer

Butsnuet frø foretrækker fugtige enge og moser

Den Butsnuede frø kan bevæge sig langt fra vand, men foretrækker at være på steder der er fugtige. Den Butsnuede frø kan skifte i farve omkring de brune nuancer, ikke alene fra individ til individ, men hver enkel frø kan også skifte nuancer og dermed tilpasse sig og skjule sig i forskellige omgivelser.

Akvarel af Butsnuet frø. Side. Tegning af Frits Ahlefeldt
Butsnuet frø i Grønlig nuance

Op til 6000 æg, og sammen med andre Butsnuede frøer

Den Butsnuede frø lægger gerne æg i vandhuller tæt på andre Butsnuede frøer. Og da hver frø kan lægge op mod 6000 æg, kan det give op til 1m. store sammenhængende områder med hvad der kan virke som utallige Butsnuet frø-æg. Findes der fisk i vandhullerne så vil Butsnuet frø helt undgå disse vandhuller, med mindre der er meget bevoksning og grøde.

Den Butsnuede frø lægger sine æg i slutningen af Marts – starten af April i en kort intens periode hvor hannerne samtidigt kvækker. Det er dog kun en lav lyd de kan lave, mest at sammenligne med snorken. Og den kan næppe høres over 40 m. væk.

Haletudserne konkurrerer allerede i æggene mod hinanden. De mest livskraftige af dem udskiller stoffer som hæmmer væksten hos de øvrige æg. Og det er kun det største som klarer udviklingen som haletudser og kan vandre ud af vandet som små færdige frøer i midten af Juni. Straks efter går de i skjul eller graver sig ned for så først at komme frem senere på sommeren

Kun 1% af de Butsnuede frøer bliver 8 år gamle og den ældst registrerede Butsnuede frø i naturen blev 11 år.

Akvarel af Butsnuet frø. Tegning af Frits Ahlefeldt
Butsnuet frø i brunlig nuance – Akvarel skitse

Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter

Læs mere

Miljøstyrelsen: Butsnudet Frø
Wikipedia: Butsnudet Frø
Wikipedia – Engelsk: Common Frog

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑