Latterfrø

Latterfrøen er med sine op til 17cm. den største frø i Europa. I Danmark dog maks. 12 cm. Latterfrøen findes udbredt på Bornholm og så udsat i vandhuller i København og Århus


Latterfrø – Rana ridibunda – marsh frog

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Latterfrøen har fået navn efter sin kalden der kan minde om en høj stødvis latter, der kan høres op til 1,5km. væk på stille aftener. Latterfrøen er så stor at den ikke alene spiser insekter, små fisk og andre frøer. Men den også kan finde på at kaste sig over mus og små fugle

En grønlig frø, der kan springe langt

Latterfrø er meget tæt beslægtet med grøn frø og den kan både springe langt og hurtigt. Selv haletudserne er hurtige og så sky at de som nogle af de eneste haletudser kan overleve i søer hvor der også findes fisk.

Latterfrøen lægger op til 16.000 æg i Maj-Juni. Den lægger dem i geleklumper på mellem 200 og 2000 æg i hver. Kun få af ynglen overlever, men de heldigste kan blive op til 11 år gamle.

Vinteren tlbringe Latterfrøen i dvale ved bunden af søer og vandløb, selv under is, hvis vandet er rent og ilt-rigt nok.

Latterfrøen er oftest klart grøn, men Latterfrøer som er mere brunlige og blålige nuancer ses også

Latterfrøen kan parre sig med grøn frø

På Bornholm parrer Latterfrø hunner sig med Grøn frø hanner. Afkommet bliver så enten hun Latterfrøer eller Grøn frø hanner. Der findes næsten ingen Latterfrø hanner i Danmark.

Akvarel skitse af Latterfrø, illustration af Frits Ahlefeldt
Latterfrøen kan have klare grønne nuancer

Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter padder, frøer, amfibium, vandløb, søer, haletudser, ferskvand

Læs mere

Miljøstyrelsens side om Latterfrøen
Wikipedia: Latterfrø
Wikipedia: på Engelsk: Marshfrog

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑