Fuglekonge

Fuglekongen er den mindste danske fugl og en fugl som lever et hektisk, kort og farligt liv, ikke mindst kulde kan hurtigt gøre det af med den lille fugl. Noget den forsvarer sig mod ved at spise bladlus.

Fuglekonge, GoldCrest – regulus-Regulus

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Fuglekongen er med sine 4-7g. Europas og Danmarks mindste fugl. Den lever især i granskove og næsten udelukkende af smådyr, insekter og især bladlus. Bladlusene indeholder en naturlig “frostvæske” som hjælper den lille fuglekonge overleve vinteren

Fuglekongen er en meget lille, 8-10cm. spurvefugl. Den findes udbredt over hele Danmark og lever især i og i forbindelse med granskove. Om vinteren kan den dog ses mere bredt, gerne sammen med mejser og træløbere. Nogle fuglekonger overvintrer her, mens andre trækker sydpå, eller ankommer fra nord.

Fuglekongen findes udbredt også tværs gennem europa, Asien og helt til Kina, især kan man finde de små fugle i forbindelse med nåleskove.

Fuglekongen yngler over hele Danmark, men den meget lille fugl klarer sig ikke altid igennem vinteren. For at overleve skal den konstant spise og man mener den skal fange op mod 50 smådyr og insekter i minuttet om vinteren for at overleve kulden.

Særligt bladlus kan hjælpe fuglekongen med at udholde de lave temperaturer vi har om vinteren. Det skyldes at bladlus indeholder en naturlig slags frostvæske som fuglekongen optager når den spiser bladlusene og dens pupper og æg.

Man har målt at fuglekongen afsøger op mod 300m. grangrene i timen for at finde nok mad.

Fuglekongens rede er bygget af Spindelvæv og foret med mos

Fuglekongens rede er i høj grad bygget af spindelvæv og så fodret med mos og lav. Fuglekongen er monogam, bliver op til ( sjældent) 5 år gammel og der findes svingende ca. mellem 50.000 – 150.000 ynglepar fuglekonger i Danmark, alt-efter hvor kold vinteren er. De seneste år har man trods de milde vintre set et kraftigt fald af antallet af fuglekonger i Danmark, nu ned i nærheden af 25.000 ynglepar

Klimaforandringer påvirker granskovene og dermed fuglekongerne

Fuglekonger er meget afhængig af hvordan grantræerne trives, man mener at de sidste års nedgang af fuglekonger i Danmark måske kan hænge sammen med klimaforandringer, da granskovene i høj grad bliver svækket af de varmere vintre i Danmark og fuglekongerne derfor har svært ved at klare sig.

Fuglekonge fugl Akvarel af Frits Ahlefeldt
Fuglekonge (Goldcrest)

Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter

Læs mere

NaturhistoriskMuseum.dk: Fuglekonge
Dansk Ornitologisk Forening: Fuglekonge
Wikipedia på Engelsk: GoldCrest bird
Wikipedia fotos der må bruges: Regulus-Regulus Fuglekonge fotos

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑