Rødhals

Rødhals er en lille rund spurvefugl, som er vidt udbredt i Danmark og kan ses hele året

Rødhals – European Robin – Erithacus Rubecula

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Rødhals, også kaldet rødkælk, er en lille 13-14 territorie fugl som tit ses i haver og ved foderbrættet. Det er en af de mest udbredte yngle og spurvefugle i Danmark

Han og hun rødkælk ser ens ud, og de kan heller ikke selv altid kende forskel. Men når han og hun slår sig sammen lærer de hinanden at kende og kan efterhånden genkende deres mage på op mod 25. m.

Rødhalsen yngler i Danmark og det er mest hunner og ungfugle som trækker lidt sydpå om vinteren. Hannerne bliver og forsvarer derees territorium med sang hele året – også om vinteren. Og hunnerne forsvarer også deres føde-territorium med sang, hvilket er usædvaneligt for danske spurvefugle.

Rødhalse lever i naturen mest af insekter og edderkopper og kan ses følge efter større dyr som roder i jorden. Rødhalsen er lige efter og parat til at fange hvad der måtte dukke op

Rødhals fugl Akvarel af Frits Ahlefeldt
Rødhals ( European Robin) – Han og hun ser stort set ens ud

Der er 200.000-300.000 ynglende rødhalse par i Danmark. Og om vinteren kommer Rødhalse trækkende op fra Nord også, for at overvintre i Danmark

Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter , fugle, fuglearter, spurvefugle, spurv, fodring

Læs mere

Ornitologisk forening: Rødhals
NaturhistoriskMuseum: Rødhals
FugleOgNatur.dk: Rødhals
Wikipedia: fotos der må bruges: Rødhals fotos

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑