Egern forfra Pattedyr illutration biodiversitet i Danmark. Akvarel af Frits Ahlefeldt

Egern

Biodiversitet – pattedyr i Danmark er p.t. under udarbejdelse

Egern (red squirrel)

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org

Dansk pattedyr ( fortsættes snarest)

Søgeord: biodiversitet, pattedyr, mammals, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration

Læs mere links: