Marsvin hval illustration. Biodiversitet i Danmark akvarel af Frits Ahlefeldt

Marsvin

Biodiversitet – pattedyr i Danmark er p.t. under udarbejdelse

Marsvin ( Harbor porpoise )

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org

Dansk pattedyr ( fortsættes snarest)

Marsvin hval illustration. Biodiversitet i Danmark akvarel af Frits Ahlefeldt
Marsvin ( harbor porpoise)

Søgeord: biodiversitet, pattedyr, mammals, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration

Læs mere links:

Reklamer