signal krebs

Biodiversitet – Signalkrebs i Danmark er p.t. under udarbejdelse

Signal krebs ( signal

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org

Invasiv Nordamerikansk krebsdyr i danske vandløb og søer ( fortsættes snarest)

Krebs Ferskvandsfisk og biodiversitet i Danmark Akvarel af Frits Ahlefeldt
Krebs ( signal crayfish )

Søgeord: biodiversitet, krebsdyr, invasive arter, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration, krebs, nordamerika, invasiv, vandløb, søer

Læs mere links:

Miljøstyrelsen: signalkrebs

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑