Designs under havets overflade

Et nyt fokus på både klimasikring og biodiversitet er havet tæt på land. Da det har vist sig at være langt vigtigere både for biodiversitet og beskyttelse mod havstigninger og stormflod, end man før har tænkt

Vi skal tænke ud over vandkanten

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

De kystnære områder i Danmark er store og mange, de er også forarmede, udplyndrede og meget mere døde end de burde være

Gennem hundreder af år har vi hentet sten og grus fra havet. Og samtidigt udledt stadigt større mængder af næringsstoffer og affald i vores fjorde, gennem vores vandløb og langs vores kyster.

kommercielle fiskeredskaber har flået bunden op og iltmangel, tungmetaller, sprøjtegift og medicin-rester har skabt yderligere kaos i hav-livet, tæt på de danske kyster.

Noget er i bedring, men generelt er det en trist og dyster historie, som nu endeligt er ved at tage en ny drejning, som havstigninger og stormfloder har tvunget os til at gentænke vores forhold til de områder der ligger lige udenfor vores kystlinie.

Stenrev kan genetableres, og ålegræs, tang og muslingebanker kan få hjælp når vi skaber nye levesteder som mosaikker af stenrev, sandbanker og nyplantninger.

Der er planer om nye nationale maritime natur-nationalparker. Og det er ikke kun biodiversiteten, fiskerne og turisterne der får mere og bedre plads.

Løsningerne kan også være med til at mindske erosion, stormflod og bølgerne, så deres ødelæggende energi, istedet for at nå land, giver dynamik, ilt og liv på lavt vand.

Tiltag mod havstigninger på lavt vand er blandt de nyeste redskaber mod havstigning, og der forskes intenst i det over det meste af verden

Illustration af person der sidder på kajkant og fisker, mellem forskellige løsninger på at bruge tang og havplanter til bedre havne. Illustration af Frits Ahlefeldt
Løsninger for klimasikring og biodiversitet tæt på land er på vej mere i fokus. Istedet for kun at se på landsiden. ( Tegning ref: Di01665)

Se flere tegnede historier om: klimaforandringer

Illustration af person der sidder på kajkant og fisker, mellem forskellige løsninger på at bruge tang og havplanter til bedre havne. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tekstet vers: di01665

Nøgleord: havstigninger, stigende havvand, kyst, kystbeskyttelse, byer, Danske byers tilpasning til stigende havvand, reportage tegning. Tegnet journalistik, havstigning, sea-level rise. innovation

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: