Klimasikring der kan mere

Flere og flere byer planlægger zoner, der kan blive oversvømmet, og hvor vandet kan ledes hen så det ikke gør skade. De steder kan designes så de giver værdi, både når de ikke er oversvømmet som sports og rekreative områder. Men man kan også lægge oplevelser ind under oversvømmelser.

Fra klimasikring til oplevelser

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

Mange klimatiltag vil kun komme i brug i ekstreme storm og vejr situationer, og for at gøre dem til bedre investeringer og mere brugbare er planlæggere og arkitekter begyndt at lægge oplevelser og andre funktioner ind i dem

Oversvømmelser kan være meget traumatiserende og de har indtil nu mest været set udelukkende som noget der skal undgåes. Men nye designs af bassiner, kanaler og bufferzoner har en mere positiv tilgang til dem og prøver at sætte dem i scene som noget der også giver nye muligheder.

Eksempler er blandt andet at skabe områder hvor dyr kan finde nye levesteder og hvor lokale kan udforske insekter, padder og fisk. Og der er også mange eksempler på aktivitets-design, som for eksempel trædesten familier kan prøve kræfter på:

Tegning af far og søn som hopper langs trædesten på oversvømmelse. Illustration ref: di01162 af Frits Ahlefeldt
Tegning af far og søn som hopper langs trædesten på oversvømmelse. Illustration ref: di01162

Se flere tegnede historier om: klimaforandringer

Tegning af far og søn som hopper langs trædesten på oversvømmelse. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tekstet vers: di01662

Nøgleord: havstigninger, stigende havvand, kyst, kystbeskyttelse, byer, Danske byers tilpasning til stigende havvand, reportage tegning. Tegnet journalistik, havstigning, sea-level rise

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: