Kystsikring fra mure til laguner

Der er mange måder at lave kystsikring på for at forberede sig på kommende havstigninger, tit kan de kombineres til et forløb af oplevelser, hvis der er blik for det

Kystsikring som oplevelser

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

De vildeste forvarsmure jeg har set i Danmark er på Christiansø, et sted så massivt bevaringsværdigt at der stort set ikke må flyttes en mursten eller males en væg før det er godkendt.

De små øer er omkranset af km. lange forsvarsmure, sat århundreder tilbage af norske straffefanger, der måtte hugge de gigantiske granitblokke ud af øernes klipper med håndkraft. Mange af blokkene er over en meter i længde, og adskillige steder er murerne over 4 meter høje, massive og bygget magisk dygtigt, helt uden mørtel eller metal.

Havstigninger kommer også til at nå granitmurene på Christiansø, og at sikre dem bliver en nærmest vanvittig udfordring.

Andre steder er det andre udfordringer, diger beskytter frodige marker og enge, eller sommerhusområder, hvor hver grund er en uafhængig planet, og hvor havudsigt er det ultimative at opnå… eller miste.

Som jeg lytter til klimaeksperter fortælle om sikring mod havstigninger kommer jeg til at tænke på alle stederne jeg går forbi på mine vandreture rundt om Danmark.

Min oplevelse er at stier langs kysten kan binde stederne sammen og samtidigt give en ny værdi og fællesskab til steder, der ellers kan virke fragmenterede og isolerede fra hinanden. Pludseligt går steder fra at være isolerede små rum til at være historier, der snor sig og skifter ud og ind af bugter, over broer, gennem skove og langs strande.

En af de fine kyststi historier jeg tit følger er en sti på Nordkysten af Sjælland, særligt det ca. 70km. lange stykke mellem Hundested og Helsingør.

En sti som blev sønderflået 6. December 2013 af en voldsom vinterstorm ved navn Bodil. Jeg stod helt ude under den og så hvordan kæmpe bølger greb bid efter bid af kysten. Adskillige meter forsvandt på en enkelt nat.

Næste dag var jeg tilbage, men stien var væk over store strækninger, og det virkede som en helt afsindig dyr mulighed at gen-etablere den.

Alligevel her snart 10 år efter er stien genskabt, noget der har kostet et stort millionbeløb, men for mig er den det bedste eksempel på at har man først en kyststi, som binder oplevelserne i et område sammen, så binder stien også de lokale sammen i et fællesskab, og det er måske den bedste og mest robuste kystsikring man kan få.

Tegning af kystlinie med både mur, dige og mere landskabsbløde naturløsninger langs havet. Illustration af Frits Ahlefeldt
Løsninger langs kysten kan både være hårde mure, diger, og mere åbne bufferzoner og vådområder. Alt efter sted og værdier der skal beskyttes. ( Tegning ref: Di01664)

Se flere tegnede historier om: klimaforandringer

Tegning af kystlinie med både mur, dige og mere landskabsbløde naturløsninger langs havet. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tekstet vers: di01664

Nøgleord: havstigninger, stigende havvand, kyst, kystbeskyttelse, byer, Danske byers tilpasning til stigende havvand, reportage tegning. Tegnet journalistik, havstigning, sea-level rise

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: