Naturbaseret kystsikring

Stadig flere løsninger til sikring af kysterne mod havstigninger og stormflod bruger både naturen som inspiration og buffer, da det tit er billigere og også kan give en lang række bonus fordele, som mere turisme, bedre lokale rekreative muligheder og styrkelse af biodiversitet

Naturen som allieret

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

Naturbaseret klimasikring er et redskab som kan mange ting, endda bidrage til at lagre CO2 i vådområder, men også give natur-oplevelser og gøre kysterne meget mere tilgængelige

En lang række forskellige teknikker og typer af natur-opretning som klimasikring er ved at blive testet og udviklet, ikke bare i Danmark, men over hele verden, som nye tal viser at havstigningerne både bliver større, og kommer tidligere end hidtil beregnet. Under en samlet paraply kaldes løsningerne ofte NbS ( Nature-based solutions)

Blandt de naturbaserede metoder er

Etablering af bufferzoner som strandenge, overdrev, enge, kystskove og klitområder

Etablering af stenrev og vegetation på havsiden, der mindsker erosion og bølgekraft mod land, og samtidigt kan fastholde sand og sten fra at blive ført væk af strømme langs kysten ( Sedimenttransport)

Laguner og barriere-øer, som dobbeltvæg mod stormflod, f.eks Amager strandpark

Styrkelse af planter, hegn og træer, som kan hjælpe med at mindske og styre sandflugt fra klitter

Tegning af forskellige kystbeskyttelsestyper. Fra diger, til vådområder og hegn. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tegning af forskellige kystbeskyttelsestyper. Fra diger, til vådområder og hegn. Illustration ref: di01657
Tegning af forskellige kystbeskyttelsestyper. Fra diger, til vådområder og hegn. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tekstet vers: di01657

Se flere tegnede historier om: klimaforandringer

Nøgleord: havstigninger, stigende havvand, kyst, kystbeskyttelse, byer, Danske byers tilpasning til stigende havvand, reportage tegning. Tegnet journalistik

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: