Til fods forbi kystbyerne

Jeg har opdaget at byer langs havet ser ud på mange måder, men ønsket om en tæt knytning til vandet er der næsten altid

Vandring langs Danmarks kyst

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

I nogle år har jeg vandret langs de danske kyster, nogle steder som Bornholm har jeg gået mange gange, andre få eller ingen. Men alt i alt er jeg langsomt på vej hele vejen rundt om Danmark til fods.

Jeg startede i København med min rygsæk og gik sydpå, ned over Valby, Hvidovre, Ishøj, Køge og videre. Forbi Præstø, Kalvehave, Møn, Gedser, Nysted og Nakskov. Over Langeland, over Svendborg, Faaborg, over Als og videre over Sønderborg og Padborg, forbi Tønder og fortsætter mens jeg ser by efter by møde havet på hver sin måde.

Nogle byer er nået langt med klimatilpasning, andre er lukket for vinteren, eller for altid. Men havet er vigtigt for næsten alle, og jeg nyder hver gang jeg ser byer som tør at give plads til at vandet og naturen kan blive en del af det at bo der.

Der er naturopretningsprojekter, små broer, kyststier og vandløb, hvor en forskrækket havørred, springer, som min skygge krydser dens skjulested mellem stenene.

Der er steder hvor de lokale er så langt fra boligblokkene at de igen begynder at hilse, og andre steder hvor en lokal håndværker, kommer ud af et bindingsværkshus, og stikker mig en sneakers eller et æble til rejsen videre.

Der sker noget med os derude hvor vi bliver lidt mere mennesker end vi er indendørs, lidt mere forblæste og åbne, og hvor oplevelser er mere fælles.

Det kan være to ænder der slås, eller en fiskehejre der letter. Det kan være en drengs drage, der har forvildet sig i et træ, eller den lokale fisker som viser sin nyfangede aborre frem.

Nogle af stederne fungerer også som klimasikring mod havstigninger, der skal skabe bufferzoner og sikre byerne mod oversvømmelser. Men de kan så meget mere end det…

tegning af vandløb som løber det sidste stykke fra by og ud gennem vådområde. Til havet. Illustration af Frits Ahlefeldt
tegning af vandløb som bliver restaureret så det løber det sidste stykke fra by og ud gennem vådområde til havet. Illustration ref.: Di01661

Se flere tegnede historier om: klimaforandringer

tegning af vandløb som løber det sidste stykke fra by og ud gennem vådområde. Til havet. Illustration af Frits Ahlefeldt
Tekstet vers: di01661

Nøgleord: havstigninger, stigende havvand, kyst, kystbeskyttelse, byer, Danske byers tilpasning til stigende havvand, reportage tegning. Tegnet journalistik, havstigning, sea-level rise

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: