signal krebs

Biodiversitet - Signalkrebs i Danmark er p.t. under udarbejdelse Signal krebs ( signal Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Invasiv Nordamerikansk krebsdyr i danske vandløb og søer ( fortsættes snarest) Krebs ( signal crayfish ) Søgeord: biodiversitet, krebsdyr, invasive arter, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration, krebs, nordamerika, invasiv, vandløb,... Continue Reading →

Bisamrotte

Bisamrotten (Ondatra zibethicus - Musk-rat ) er en op til 40 cm. lang ( plus hale) og næsten 2 kg. tung stor gnaver. Bisamrotten stammer oprindeligt fra Amerika

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑