Løgfrø

Løgfrøen er en sky, natte-aktiv art, der nødigt skifter levested, men istedet hurtigt graver sig op til 35 cm. ned i jorden

Klokkefrø

Lille ( 5,5 cm.) smuk, farvestrålende frø, kan udskille giftig slim, der gør den en ubehagelig mundfuld for rovdyr.

Grønbroget Tudse

Den grønbrogede tudse findes ofte tæt på kysten, hvor dens meget karakteristiske mønster og farver gør at den ikke forveksles med andre arter.

Løvfrø

Løvfrøen er Danmarks mindste frø, og vores eneste træklatrende frø, ( og den eneste i Europa) den har været meget truet, men er nu i forsigtig fremgang

Strandtudse

Strandtudsen er en lille ( op til 8 cm. ) adræt, nat-aktiv tudse, der ofte ses nær kysten og ved grusgrave og lignende. Strandtudsen er gået kraftigt tilbage mange steder.

Spidssnudet Frø

Den spidssnudede frø er en lille 3,5 til 5 cm. frø, der er gået meget tilbage i Danmark over de sidste 20 år. Den Spidssnudede frø kan blive helt blålig i yngletiden, men er ellers brunlig 

Springfrø

Springfrø er en slank, meget langt-hoppende lille ( op til 7 cm. ) brun, nærmest aerodynamisk frø, der kan tilbagelægge op til 2m. ad gangen i et spring.

Latterfrø

Latterfrøen er med sine op til 17cm. den største frø i Europa. I Danmark dog maks. 12 cm. Latterfrøen findes udbredt på Bornholm og så udsat i vandhuller i København og Århus

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑