Biæder

Biodiversitet - fugle i Danmark er p.t. under udarbejdelse Biæder ( Bee-eater bird) Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Dansk fugl ( fortsættes snarest) Biæder ( bee-eater bird) Søgeord: biodiversitet, fugle, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration Læs mere links:

Løgfrø

Løgfrøen er en sky, natte-aktiv art, der nødigt skifter levested, men istedet hurtigt graver sig op til 35 cm. ned i jorden

Klokkefrø

Lille ( 5,5 cm.) smuk, farvestrålende frø, kan udskille giftig slim, der gør den en ubehagelig mundfuld for rovdyr.

Birkemus

Birkemusen (Sicista betulina - Nothern Birch mouse) er en lille gnaver som sover i hi det meste af vinteren. Birkemusen findes p.t. kun to steder i Danmark

Hasselmus

Hasselmusen ( Muscardinus avellanarius ) er en lille 9-13 cm. lang træ-levende mus af syvsoverfamilien, der regnes for truet i Danmark og findes kun få steder i Østlige Jylland, på Fyn og Sjælland Hasselmusen - en lille træ-klatrende mus Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt Hasselmusen er en lille adræt mus med busket hale, den... Continue Reading →

Ål

Ål er op til 130 cm. lange slanke fisk, der både kan findes i salt, brak og ferskvand herhjemme... Men ålen er akut truet, så det er tvivlsomt om den stadigt kan ses om få år

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑