Fiskehejre

Biodiversitet - fugle i Danmark er p.t. under udarbejdelse Fiskehejre ( Grey heron bird) Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Dansk fugl ( fortsættes snarest) Fiskehejre ( Grey Heron bird) Søgeord: biodiversitet, fugle, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration Læs mere links:

Blåhals

Biodiversitet - fugle i Danmark er p.t. under udarbejdelse Blåhals ( bluethroat bird) Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Dansk fugl ( fortsættes snarest) Blåhals ( Bluethroat bird) Søgeord: biodiversitet, fugle, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration Læs mere links:

Strandtudse

Strandtudsen er en lille ( op til 8 cm. ) adræt, nat-aktiv tudse, der ofte ses nær kysten og ved grusgrave og lignende. Strandtudsen er gået kraftigt tilbage mange steder.

Spidssnudet Frø

Den spidssnudede frø er en lille 3,5 til 5 cm. frø, der er gået meget tilbage i Danmark over de sidste 20 år. Den Spidssnudede frø kan blive helt blålig i yngletiden, men er ellers brunlig 

Springfrø

Springfrø er en slank, meget langt-hoppende lille ( op til 7 cm. ) brun, nærmest aerodynamisk frø, der kan tilbagelægge op til 2m. ad gangen i et spring.

Butsnudet Frø

Butsnudet frø er en af de tre "brune frøer" i Danmark. Det er en 5-10 cm. lang frø som ofte opholder sig på land og op til 500m. fra søer, udenfor yngletiden.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑