signal krebs

Biodiversitet - Signalkrebs i Danmark er p.t. under udarbejdelse Signal krebs ( signal Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Invasiv Nordamerikansk krebsdyr i danske vandløb og søer ( fortsættes snarest) Krebs ( signal crayfish ) Søgeord: biodiversitet, krebsdyr, invasive arter, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration, krebs, nordamerika, invasiv, vandløb,... Continue Reading →

isfugl

Biodiversitet - fugle i Danmark er p.t. under udarbejdelse Isfugl ( kingfisher bird) Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Dansk fugl ( fortsættes snarest) Isfugl ( Kingfisher bird) Søgeord: biodiversitet, fugle, natur, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr, illustration Læs mere links:

Springfrø

Springfrø er en slank, meget langt-hoppende lille ( op til 7 cm. ) brun, nærmest aerodynamisk frø, der kan tilbagelægge op til 2m. ad gangen i et spring.

Latterfrø

Latterfrøen er med sine op til 17cm. den største frø i Europa. I Danmark dog maks. 12 cm. Latterfrøen findes udbredt på Bornholm og så udsat i vandhuller i København og Århus

Bisamrotte

Bisamrotten (Ondatra zibethicus - Musk-rat ) er en op til 40 cm. lang ( plus hale) og næsten 2 kg. tung stor gnaver. Bisamrotten stammer oprindeligt fra Amerika

Ål

Ål er op til 130 cm. lange slanke fisk, der både kan findes i salt, brak og ferskvand herhjemme... Men ålen er akut truet, så det er tvivlsomt om den stadigt kan ses om få år

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑