Klimaforandringer og hvordan vandring kan hjælpe os

Fokus: Klimaforandringer, havstigninger og ekstremt vejr

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Mit journalistiske fokus: BiodiversitetVandringklimaforandringer – Trivsel

Efter at have skitseret udfordringer, muligheder, ideer, dynamikker og scenarier op i over 100 workshops om klimaforandringer de sidste ca. 15 år er jeg fortsat igang med at forstå og holde mig opdateret omkring hvad klimaforandringer i Danmark og globalt

Klimaforandringer er et stort og komplekst felt af forståelser, overbevisninger, tvivl og frygt.

Ny viden og data sætter konstant eksisterende modeller til vægs og eksperter med forskellige baggrunde og uddannelser er langtfra altid enige om detaljerne i hvad vi står overfor, eller hvilke veje der er de bedste fremad.

Men en gennemgående løsning i meget af det jeg har arbejdet med har været at øge vores muligheder for at færdes til fods. Det er ikke bare sundt for os og vores lokal miljø, men det er noget af det bedste vi kan gøre for at mindske vores co2 udslip og bedre vores odds for at være klar til at møde de klimaudfordringer, som er på vej imod os.

Jeg er igang med at skitsere både løsninger omkring vandring og landskabet af klimaforståelser, muligheder og udfordringer op, og ser på hvad der får eksperterne til at pege i de forskellige retninger, og hvorfor man skelner mellem klimatilpasning, klimafrygt og klimaparat for at tage nogle få af de ord der sætter hver deres forståelse af klimaløsninger, men har en løsning til fælles – at vandre sammen.

Og så ser jeg på hvilke fordele det giver når vi færdes til fods. Og når vi designer vores infrastruktur, byer og bygninger, som “walkable cities” for både at mindske vores CO2 aftryk og understøtte trivsel, gennem et enkelt liv til fods.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑