3F forståelser omkring trivsel og fællesskaber

Tegning af hus med 3F logo på - illustration af Frits Ahlefeldt

Visuelle forståelser og tegninger til fagforeningen 3F

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Samarbejde om at skabe bedre forståelser omkring fællesskaber

I mit arbejde med fagblade og fagforeninger kan jeg tydeligt mærke at der sker meget idag omkring jobs. Mere og mere usikkerhed præger hele området og både trivsel, travlhed, teknologi og nedskæringer kan være store udfordringer.

Jeg har i over 10 år arbejdet sammen med forskellige fagforeninger omkring at formidle trivsel og arbejdsmiljø, og udformet materiale og forståelser til bøger, plancher, workshops og brochurer. Det har især været emner som arbejdsret, arbejdsmiljø, stress, recovery og vigtigheden af netværk som har været i fokus

Her er nogle tegnede eksempler fra en opgave fra 3F hvor det handler om at hjælpe folk til at skabe fællesskaber