Udvalgte Frits Ahlefeldt projekter her i 2023 – og tidligere

Nyeste reportager og tegnede projekter:

Fem måder at anskue havstigninger på. ( Ref. tegning di01667)

Tegnet reportage om havstigninger

D. 9 Februar 2023 var jeg afsted med notes og tegneblokken for at dække konferencen:

Danske byers tilpasning til stigende havvand – Videnskabelig evidens og erfaringer fra praksis. Københavns Universitet.

Det kom der 12 tegninger og historier ud af:

Reportage: Havstigning og byer

green-toad-bufo-viridis-groenbroget-tudse-frits-ahlefeldt watercolor - akvare

Akvarel research af danske arter langs vandrestierne

Mit projekt med at beskrive og tegne biodiversitet i Danmark, som man kan møde langs stierne – Et projekt hvor jeg nu (2023) har lavet over 700 akvareller – men mangler langt flere

Se 600+ af mine akvareller på mit engelske site

Vandreruter i Danmark

Min research og formidling af muligheder og steder for vandring i Danmark. Måske det mest brugte overblik over danske vandrestier med sine over 300.000 views om året.

Akvarel af en kyst med fodspor. Akvarel af Frits Ahlefeldt

Projekt for en samlet dansk kyststi

Danmarks kyst er vores største og mest sammenhængende naturområde, det er også vores vigtigste turist-attraktion og vores længste vandrerute. En vandrerute som med mange fordele kan gøres til en national kyststi, der også kan virke som værn mod havstigninger


Trail design

Jeg har i mange år researchet design af stier og steder for vandring, for at hjælpe med hvordan vi bedst understøtter det at gå.

Tegning af vandrer som lægger sten ovenpå andre sten, til en varde på vandresti. Illustration af Frits Ahlefeldt

Bornholm Rundt

Mit arbejde med at skabe og formidle en kyststi rundt om Bornholm

Et træ på en damptromle, der planter en grøn korridor  mellem biler. Tegning af Frits Ahlefeldt

Biodiversitet og vandring

Research og formidling omkring hvordan vi kan hjælpe både vores trivsel og naturen ved at skabe et netværk af vandreruter som grønne korridorer, der samtidigt forbinder vigtige natur og levesteder, der ellers ville være adskilte


Områder og emner jeg har stor passion for:


Vandrer med langt skæg som bliver til en sti. Tegning af Frits Ahlefeldt

Vandre filosofi

Vandring har siden vi var nomader været tæt forbundet med at tænke, både i metaforer, som i tanke”gang”, men også i den måde vi opbygger forståelseskort over det vi kalder virkeligheden.

Noget tyder på at vi i høj grad forstår og fortolker vores skiftende virkelighed som en vandring. Noget jeg gennem de sidste 20+ år har arbejdet med at forstå og researche.


Mennesker som går igennem en by. Illustration af Frits Ahlefeldt

Walkable cities

En trend indenfor byplanlægning, som vokser sig stærkere og stærkere er det som internationalt kaldes “walkability” eller “walkable cities”

jeg har researchet, tegnet og ideudviklet på en række af sådanne by design projekter, og giver ofte min viden om walkable cities tegnet form

Mere om vandring:

Circular storytelling

Vandkande som vander sig selv. Tegning af Frits Ahlefeldt

Cirkulær storytelling er et begreb jeg udviklede efter at have arbejdet med cirkulær økonomi.

Jeg fik tanken da jeg opdagede at de cirkulære økonomi modeller meget ofte starter med en bestemt form for ikke linær ur-storytelling, som kulturelt er langt mere udbredt andre steder end i Danmark.

Jeg har arbejdet med cirkulær storytelling i en række projekter.

Et af dem er et kunstprojekt med en række rispapirslamper, hvor jeg brugte lampeskærmens runde form som afsæt for at eksperimentere med at skitserere cirkulær storytelling og cirkulære historier op.

Historier som fortsatte der hvor de sluttede, i en uendelig cirkulær bevægelse.

Jeg har også arbejdet med det som rundvandringer og som metaforiske lag i vores logik og måder at forstå verden på.

Trampestien – Stevns klint

Akvarel af et skilt hvor der står "trampestien" på. Akvarel af Frits Ahlefeldt

Stevns klint er valgt som Unesco verdensarv – men det er stadigt svært at komme nær klinten mange steder.

En foreslået og delvist realiseret trampesti er bedste måde at komme nær den berømte klint. Men mange har sat sig imod.

Jeg overvejer om en tynd stribe gråt, svagt synligt ler oppe på en klint, der fortæller om en begivenhed for 65 milioner år siden, er nok til at hænge et helt steds fortælling op på.

Også selvom det var et meteornedslag på den anden side af Jorden og det skabte den sidste masseudryddelse af dyreliv på planeten. ( Inden den vi mennesker p.t. er i fuld gang med )

På Stevns har man nu også opført et besøgscenter, der skal gøre folk mere interesserede og tiltrække flere besøgende til området.

Projektet går ud på at blive klogere på fortællingen, udfordringerne og modstanden, skepsis og muligheder på Stevns

Rund vandring

mennesker der går inde i hvert sit tandhjul, som hænger sammen. Illustration af Frits Ahlefeldt

Rund-vandring er en vandring, der udover at starte og ende samme sted, også har en række andre og helt særlige kvaliteter.

Projektet her går ud på, udfra mit arbejde med cirkulær storytelling, at se på en række rundvandreruter i Danmark, og undersøge hvad der kan gøre disse “circulære” oplevelser helt særlige.

Jeg ser også på om hvilken mulig betydning det kan have om man vandrer den ene eller anden vej rundt.

Og ikke mindst på om der kan siges at være særlige faser på en rundvandring – inspireret af den klassiske narrative. cirkulære model som blandt andet religionhistorikeren Joseph Campbell bekrev i sin bog “The hero with a thousand faces”

En fotællemodel som Hollywood har brugt som skabelon i utallige film klassikere og som måske også kan bruges til at bygge vandreruter op over.

Projekter om trivsel og vandring

Stop Ensomhed

tegning af mand halvt fugl. illustration af Frits Ahlefeldt

Ensomhed er et stigende problem, som rammer på tværs af både køn, alder og samfundslag. Og en udfordring hvor det at gå ture er en udbredt medicin.

Projektet her går ud på at blive klogere på hvorfor vi bliver stadigt mere ensomme, og ikke mindst hvad der kan gøres ved det. Hvilke erfaringer og løsninger som har virket og hvilke der ikke har.

Jeg ser også på netværkets, stedets og ikke mindst stiers betydning for at begrænse ensomhed

Hvad sker der med vores relationer og vores selvforståelse og identitet når vi kan få maskiner til at gøre hvad vi plejede at gøre sammen, samtidigt med at vi mere og mere ser vores virkelighed gennem personlige skærme, istedet for gennem hinandens øjne?

Og kan det gøre en forskel at mødes til fods.

Vandring og recovery

Tegning af en vred tyr og vandrer som går langs en sti - illustration af Frits Ahlefeldt

Vandring kan hjælpe healing og recovery.

Jeg samler viden og erfaringer fra post traumatisk stress ramte ( PTSD) veteraner, til sorg-ramte forældre, til folk, som skal komme sig efter sygdom, konkurs, depression, tab og andre af de mange kløfter vi som mennesker kan falde i og finde måder at klatre ud af.

Og jeg følger med i hvordan forskellige vandre og gå-projekter arbejder på at hjælpe

Steder og trivsel

Tegning af mand som sidder midt i arkitektur og ser blank ud. Illustration af Frits Ahlefeldt

Steder har en stor betydning for om vi trives, men præcis hvordan og hvilken er stadigt en kun løst skitseret gåde.

Vi forstår simpelthen ikke klart hvordan vores steder og den måde vi relaterer til dem på, påvirker os.

Alligevel har det vist sig at noget så simpelt som at dyrke en have og at kunne bevæge sig rundt lokalt til fods kan gøre en stor og god forskel.

Det er noget af det min research og projektet her handler om.

Projekter om klimaforandringer og miljø

Havstigninger

Tegning af en hånd som kommer ud af havet og griber mod en by, mens en vandrer ser på. Illustration af Frits ahlefeldt

Havstigninger er en udfordring som mange eksperter mener vi endnu ikke har forstået alvoren af.

Havstigninger handler både om de langsigtede stigninger, men også om de stigninger, som under en stormflod pludseligt kan medføre langt større ødelæggelser og forandringer, end vi har forberedt os på.

På den ene side er der havstigningerne i løbet af hundrede år, på den anden side de stigninger som måske kun indtræffer en gang på hundrede år… Men som kommer pludseligt, og med mindst lige så katastrofale konsekvenser.

Giver det mening at forberede os, hvad siger skeptikerne og hvordan ser det ud andre steder i verden?

Og kan et liv til fods give løsninger

Klimaforandringer

Tegning af jordklode i træ, der bliver fældet af mennesker, mens andre kigger på.

Klimaforandringer er noget jeg har bidraget til at skabe mere viden om de sidste ca. 15 år.

I en lang række projekter og workshops for blandt andet Real Dania, Naturstyrelsen og Teknologisk institut, Regioner og Kommuner har jeg skitset både udfordringer, ideer og forståelser.

Jeg viser en lang række af de løsninger, udfordringer og tanker jeg har bidraget med at udvikle, tegne op og beskrive.

Samtidigt er meget langfra lykkedes, og jeg kan se tilbage på ideer hvor ambitionen var langt større en realiseringen.

Viden og erfaringer som jeg fortæller om, og arbejder videre med i projektet om klimaforandringer her

Saml skrald

Skrald er de sidste år blevet en stadigt mere debatteret udfordring.

For få hundrede år siden indgik stort set alt vores affald i små og store livs-kredsløb.

Men de sidste hundrede år har vi opfundet og udvundet en lang række syntetiske, og for naturen, ubrugelige og endda skadelige materialer, produkter og kulturer.

Hvad kræver det hvis vi skal ændre på vores forbrugsvaner og vores måder at leve på?

Er det overhovedet muligt? – Og hjælper det selv at blive frivillig, tage en affaldssæk i hånden og begynde, et skridt ad gangen, at samle og sortere affald?

Projekter om innovation og læring

Vandring og innovation

Vandring har været brugt til innovation af de største videnskabsmænd, filosoffer og erhvervsfolk.

Fra Niels Bohr, Einstein, Heidigger… og til Darwin og Steve Jobs.

Vandring og innovation er en klassisk og også helt ny måde at tilgå forandring på.

Min research handler om at finde eksempler på hvordan alt fra forfattere, til opfindere, til filsoffer og videnskabsmænd bruger, og har brugt vandring som inspiration, og som afsæt til at lave kreative spring, der ikke er plads til indendørs.

Senest er en række eksperimenter som “walking meetings” “trivselsvandringer, netværksvandring m.m. ved at gå fra at være uvandt, til kendt, da det med at sidde mange samlet i et trangt mødelokale ikke længere ses som en mulighed flere og flere steder.

Det er trends jeg resesarcher og ser på fordele og ulemper ved, for selvom der er langt fra PowerPoint til Forestbathing. Så er det den vej vi bevæger os.

Udeskoler og sti-skoler

Udeskoler er en trend som for alvor har fået medvind under Covid-19 epidemien, og som længe har ventet på et vindue til at kunne danne alternativ til den klassiske undervisning foran en tavle ( eller skærm) som har domineret de sidste mange år.

Udeskoler kan noget, og viden og teori omkring hvordan laver i øjeblikket kvantespring, hjulpet godt på vej af ny teknologi, men også i erkendelse af at vi skal bruge vores teknologi og skærme anderledes, for istedet at genetablere vores kontakt med natur og hinanden, hvis vi skal trives.

Men udeskoler på steder er måske kun et skridt på vejen.

Jeg overvejer om en ny variant af undervisning… ikke på steder, men langs stier, kunne være et næste muligt supplement, eller skridt?

Projektet her er min research for at blive klogere på hvordan vi, og de næste generationer kan finde en måde at gøre skole og undervisning mere vedkommende og nærværende ved at flytte den udendørs.

Citizen science og stier

Tegning af en videnskabsmand i en robåd, men med kun en åre. på kajen står en masse mennesker, hver med en åre og spørger om han har brug for hjælp. Illustration af Frits Ahlefeldt
Brug for en hånd?

Citizen science og crowd science er ord som dækker lidt over det samme. Nemlig projekter hvor videnskabsfolk og eksperter ikke længere forsøger at overskue komplekse udfordringer, men istedet søger hjælp – ofte digitalt understøttet, ud til et helt samfund af kreative, vidende og forskellige folk.

Jeg har beskæftiget mig med Citizen science og tegnet konferencer om det i Danmark de sidste år.

Projektet her er min skitsede research og mit forsøg på at tegne de muligheder og begrænsninger der ligger i Citizen science

Samtidigt trækker jeg på hvordan viden måske kan ses som stier og på hvordan mine erfaringer fra vandring og hvordan fællesskaber laver og vedligeholder stier kan være relevante.

Stier kan jo opstå både ved at folk begynder at gå dem, men også ved at eksperter foreslår dem. Men uanset så kræver både stier, forståelser og viden at der findes folk til at vedligeholde og holde dem i live.

Jeg kommer også ind på nogle af de Citizen science projekter som Danmark er med i og som danske forskere og folk har bidraget og bidrager i.