Spætmejse

Biodiversitet - fugle i Danmark er p.t. under udarbejdelse Spætmejse ( Eurasian Nuthatch bird) Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt Spætmejse beskrivelse kommer Spætmejse ( Eurasian Nuthash bird) Søgeord: biodiversitet, natur, arter, dyrearter, Danmark, Danske arter Læs mere Wikipedia Commons fotos man må bruge: SpætmejseWikipedia-Engelsk: Eurasian NuthatchNaturhistoriskMuseum.dk: SpætmejseFugleOgNatur.dk: SpætmejseDansk Ornitologisk Forening: Spætmejse

karpe

Under udarbejdelse Karpe - Carp Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Karpen er en ferskvandsfisk i Danmark ( fortsættes) Karpe ferskvandsfisk( silver carp freshwater fish ) Søgeord: biodiversitet, natur, ferskvandsfisk, fisk, ferskvand, vandløb, søer, åer, bæk, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr

Fuglekonge

Fuglekongen er den mindste danske fugl og en fugl som lever et hektisk, kort og farligt liv. Ikke mindst kulde kan hurtigt gøre det af med den lille fugl. Noget den forsvarer sig mod ved at spise bladlus.

Dompap

Dompap er en ny vild dansk finke fugl med et karakteristisk blødt djip fløjt, der især kan høres i skove

Løvfrø

Løvfrøen er Danmarks mindste frø, og vores eneste træklatrende frø, ( og den eneste i Europa) den har været meget truet, men er nu i forsigtig fremgang

Strandtudse

Strandtudsen er en lille ( op til 8 cm. ) adræt, nat-aktiv tudse, der ofte ses nær kysten og ved grusgrave og lignende. Strandtudsen er gået kraftigt tilbage mange steder.

Spidssnudet Frø

Den spidssnudede frø er en lille 3,5 til 5 cm. frø, der er gået meget tilbage i Danmark over de sidste 20 år. Den Spidssnudede frø kan blive helt blålig i yngletiden, men er ellers brunlig 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑