karpe

Under udarbejdelse Karpe - Carp Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt, Biodiversitet.org Karpen er en ferskvandsfisk i Danmark ( fortsættes) Karpe ferskvandsfisk( silver carp freshwater fish ) Søgeord: biodiversitet, natur, ferskvandsfisk, fisk, ferskvand, vandløb, søer, åer, bæk, akvarel, danske arter, danmarks dyrearter, miljø, vilde dyr

Dompap

Dompap er en ny vild dansk finke fugl med et karakteristisk blødt djip fløjt, der især kan høres i skove

Klokkefrø

Lille ( 5,5 cm.) smuk, farvestrålende frø, kan udskille giftig slim, der gør den en ubehagelig mundfuld for rovdyr.

Grønbroget Tudse

Den grønbrogede tudse findes ofte tæt på kysten, hvor dens meget karakteristiske mønster og farver gør at den ikke forveksles med andre arter.

Løvfrø

Løvfrøen er Danmarks mindste frø, og vores eneste træklatrende frø, ( og den eneste i Europa) den har været meget truet, men er nu i forsigtig fremgang

Strandtudse

Strandtudsen er en lille ( op til 8 cm. ) adræt, nat-aktiv tudse, der ofte ses nær kysten og ved grusgrave og lignende. Strandtudsen er gået kraftigt tilbage mange steder.

Latterfrø

Latterfrøen er med sine op til 17cm. den største frø i Europa. I Danmark dog maks. 12 cm. Latterfrøen findes udbredt på Bornholm og så udsat i vandhuller i København og Århus

Butsnudet Frø

Butsnudet frø er en af de tre "brune frøer" i Danmark. Det er en 5-10 cm. lang frø som ofte opholder sig på land og op til 500m. fra søer, udenfor yngletiden.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑