Trivsel

Fokus: Fællesskaber, relationer, rammer og trivsel gennem vandring

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Mit fokus: BiodiversitetVandringklimaforandringerTrivsel

Jeg har altid været vildt facineret af mennesker og alle de historier vi lever i og gennem. Vi vandrer både alene og sammen langs stier i vores liv, baseret på hvordan vi gennem vores historier skaber metaforiske landskaber af forståelse.

Igennem en årerække har jeg arbejdet med hvordan vandring kan øge vores trivsel. Og hvordan det at skabe og vedligeholde stier kan øge trivsel for de lokale. Erfaringer fra både Danmark og udland viser at vandring og gåture i høj grad kan medvirke til at øge trivsel. Og det gælder ikke mindst for folk der er på vej igennem udfordringer og kriser.

Det at gå hjælper vores trivsel, mindsker vores stress, og gør det muligt for os langt bedre at relatere til både det sted vi er fysisk og – også i overført forstand. Vi kan bedre forstå både vores situation,udfordringer og muligheder når vi reflekterer over dem til fods.

Når jeg arbejder med folk omkring vandring og trivsel lytter jeg især til hvilke billeder folk bruger om hvor de er og langsomt kan jeg begynde at tegne konturerne op af de landskaber, der kommer til syne i fortællingerne.

Og der er en facinerende spejling, når vi færdes til fods, omkring hvad vi lægger mærke til i de landskaber vi går igennem, og så de udfordringer vi har. Broer, væltede træer, sten, fugle i flugt, vandfald.

Som vi bevæger os og iagtager landskaberne, går en vild process igang: Vandring kan kalibrere og heale de indre landskaber, gennem at vi opbygger en bedre forståelse og relation til de ydre landskaber omkring os.

Et vildt område som der forskes intensivt i – Jeg kommer gerne ud og fortæller om det.

  • tegning af fødder som går i en cirkel. Illustration af Frits Ahlefeldt
  • en hospitals-sti, muligheder for at lave innovation gennem vandring. Illustration af Frits Ahlefeldt
  • En gruppe mennesker der sidder på pæle - illustration af Frits Ahlefeldt
  • En mand der sidder foran en masse målskiver med en bue - illustration af Frits Ahlefeldt
  • En mand der er ved at save den gren over han sidder på illustration af Frits Ahlefeldt
  • En hund som gør op ad det forkerte træ illustration af Frits Ahlefeldt
  • En mand som er fanget mellem en bjergvæk og en vred bjørn - illustration af Frits Ahlefeldt
  • En gruppe der ser på et sværd der sidder fast i en sten. illustration af Frits Ahlefeldt
  • En gruppe der står i kø ved en vandhane, med hver deres beholder. illustration af Frits Ahlefeldt
  • En mand og en kvinde på en vippe, med hver deres mobiltelefon. illustration af Frits Ahlefeldt

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑